Hvorfor bør eldre huske?

Liv Beate Stenberg, Hjelpemiddelkonsulent

«For å fungere effektivt må alle organismer kunne samle opplysninger både fra det omgivende miljø og fra organismens eget indre miljø. Sanseorganene har som oppgave å fange opp slike signaler(stimuli) og formidle opplysningene videre til sentralnervesystemet. Nervesystemet benytter informasjonen til å styre individets aktivitet mest mulig hensiktsmessig.» (Store medisinske leksikon)

Tap av vestibulær -/ balansesans hos eldre, er ofte en komplikasjon av et primært tap av syn og hørselssans. Balanse blir dårligere når en ikke lenger kan orientere seg like godt med synet og hørselen som i yngre dager. Man kan kanskje ikke tilstrebe å få tilbake balanse som i gamle dager, men man kan opprettholde den funksjonen man har.

Det er bevist at den sammensatte sansesvikten er mulig å korrigere med tilrettelagt miljø og hjelpemidler.

Å huske- en glede i alle aldre

Et besøk i en hvilken som helst lokal park formidler umiddelbart den rene gleden som føles man husker- du kan høre barn rope av glede når de husker høyere og høyere lenge før du kan se dem. Denne gleden kan også videreføres til voksne og eldre personer, uansett fysiske utfordringer.

Rullestolplattformen og rammen gjør det mulig for rullestolbrukere å oppleve både gleden og de fysiske fordelene ved å huske.

Å huske er en utmerket kilde til vestibulær stimulans, og kan brukes i sensorisk integreringsterapi for barn og voksne med sensoriske forstyrrelser.

Det kan bidra til å opprettholde grovmotorikk inkludert balanse og koordinering, så vel som finmotorikk som i gripeteknikk. Til sammen bidrar dette til et stort spekter av emosjonelle og fysiske fordeler.

Den robust konstruerte rammen og rullestolplattformen sikrer at personer med begrenset mobilitet ikke blir ekskludert fra å glede seg over alle aspekter ved å huske.

For de som er mobile og kan komme seg opp i et vanlig huskesete, finnes huskesete tilpasset voksne. Det er godkjent for offentlig miljø, EN1176 sertifisert. Den er godkjent som hjelpemiddel og kan søkes på gjennom NAV.  

Det er viktig med god kartlegging før man velger hvilken type huske man skal prøve ut, spesielt for personer med demens. Det er viktig for god og helhetlig pleie å gi alle muligheten til variert aktivitet.

Avslutningsvis

Det er kanskje lettest å tenke seg til at huskeaktivitet er kun for barn. Faktum er at å huske bidrar til å jorde sin egen kropp, og å vite hva som er bak og frem, og ned og opp for mennesker i alle aldre.  Det finnes ingen begrensninger, bare muligheter- og mulighetene for å oppleve denne gleden for også voksne personer kan vi også bidra med. Kontakt oss her hvis det er spørsmål du sitter inne med, eller for råd og veiledning angående tilpassete husker ved din institusjon

Amajo lanserer Skandinavias største utvalg av husker 17. mai 2020. Vi har husker til barn, ungdom, voksne og eldre med funksjonsvariasjoner.

Kilder:

Legeforeningen.no (2019) Tilgjengelig fra: https://www.legeforeningen.no/contentassets/d3b692e25cc043059c203a49238fe7d6/sansesvikt-hos-eldregerit101219.pdf

Store medisinske leksikon (2020)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *